Felleskostnader har som hensikt å gjøre alt enklere og gi færre bekymringer for beboerne.

I nye sameier som Slippen II er det normalt å forsøke å få så mye som mulig av vedlikehold og tjenester inkludert i felleskostnadene. 

– Det handler om å ha færrest mulig regninger. Med felleskostnader blir det stordriftsfordeler i form av at det mer eller mindre bare blir én regning for en rekke tjenester, sier eiendomsmegler Audun Remesvik i vår samarbeidspartner Sørmegleren. 

Dekker mange behov

Mange av de som velger å kjøpe på Slippen går fra hus til leilighet, og da er det mange som har spørsmål om felleskostnadene. Den viktigste fordelen med felleskostnadene er at det meste blir enklere, blant annet i form av at de fleste utgiftene blir samlet i én faktura. 

Felleskostnader kan for eksempel dekke deler av de kommunale avgiftene, forsikring av bygningene, lys i fellesarealer, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader.

– Normalt sett legges det også inn en sum til fremtidig vedlikehold, noe som gjør at dette ikke er noe beboerne trenger å bekymre seg for, sier Remesvik.

På Slippen II er det estimert at felleskostnadene vil ligge på 30 til 40 kroner per kvadratmeter i måneden. Endelige felleskostnader vil bli vedtatt av sameiet når det blir opprettet.

Vil du lese mer om felleskostnadene, så finner du informasjon i prospektet.